Facebook widget
 • Видалити
  Прийняти
  Cкасувати
  Загальна ціна: 0,00 UAH

I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.       Наведені нижче умови визначені для потреб наступних Положень таким чином:
1.1.    «ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ» — послуги під керівництвом Продавця за адресою: https://shop.zepter.ua/  для організації:
·         вибору Клієнтом  товару Продавця,  
·         розміщення  Клієнтом замовлень та укладання договорів купівлі -продажу товару Продавця
·         доставки товару Клієнту
1.2.    «Клієнт» — фізична особа, яка має повну дієздатність за законом та проживає на території України або юридична особа чи організаційна одиниця, яка не має статусу юридичної особи з місцезнаходженням на вищезазначених територіях, які мають повноваження успішно брати на себе обов’язки, і які є сторонами Договору купівлі-продажу або Договору про надання електронної послуги.
1.3.    «Споживач» — Клієнт, який є фізичною особою, що укладає Договір купівлі-продажу або Договір про надання електронної послуги, яка безпосередньо не пов’язана з його господарською або професійною діяльністю та виконанням обов'язків найманого працівника.
1.4.    «Продавець» — ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», ідентифікаційний код 20056698, юридична особа, яка  зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням: 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19.
 
 Контактна інформація Продавця для зв’язку Клієнта з Продавцем:
-  місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19; третій поверх;
-  адреса для листування: 01042, а/с 8, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19;
-  телефонні номери:  (044) 501 94 15 (відділ обслуговування клієнтів), 0 800 505 880 (колл-центр);
-  веб-сайт: www.zepter.uashop.zepter.ua;
-  електронна адреса: webshop@zepter.ua
-  адреса Центрального сервісного центру Продавця: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Компресорна 3;
- телефон Центрального сервісного центру Продавця (044) 501 27 01;
- електронна адреса Центрального сервісного центру Продавця: service@zepter.ua;
- адреси регіональних офісів і пунктів обслуговування доступні на веб-сайтах компанії  та за вказаними вище телефонами компанії.
 
1.5.     «Товар», «Виріб» або «Продукція» — вироби, товари (продукція), представлені Продавцем в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ із зазначенням їх характеристик, технічних та практичних параметрів і цін, які Клієнт може замовити через ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ, якщо конкретний Виріб є в наявності відповідно до інформації на веб-сайті ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ.
1.6.    «Ідентифікаційний номер платника податків» — ідентифікаційний номер, присвоєний підприємцю відповідними органами в Україні, країні юридичної адреси підприємця для цілей реєстрації платників податків.
1.7.    «Номер платника ПДВ» — номер платника ПДВ, який надається вищезазначеному платнику податків для здійснення платіжних транзакцій цим платником податків.
1.8.    «Ціна нетто Виробу», «Ціни нетто на Продукцію» — ціна такого Виробу (Продукції), яка є ціною (цінами) нетто, тобто без урахування ПДВ.
1.9.    «Ціна брутто Виробу», «Ціни брутто на Продукцію» — ціна такого Виробу (Продукції), яка є ціною (цінами) брутто, вираженою в гривнях, з урахуванням ПДВ на товари та послуги.
1.10. «Відпускна ціна» — загальна Ціна, в залежності від статусу Клієнта, на Вироби, які додаються до електронного кошику з іншими можливими витратами, які Клієнт несе відповідно до цих Положень, наприклад, включаючи витрати на доставку товару.
1.11. «Замовлення» — Форма замовлення, яка заповнюється належним чином і відповідно до фактичних даних Клієнта, підтверджена Клієнтом і передана Продавцю після натискання на кнопку «Замовлення з обов’язком оплатити».
1.12. «Договір купівлі-продажу» — Замовлення, підтверджене Продавцем відповідно до умов цих Положень.
1.13. «Електронна послуга» — послуга щодо оброблення та зберігання інформації, що надається дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем за індивідуальним запитом Клієнта в рамках акцепту умов Договору купівлі-продажу, яка надається Продавцем Клієнту безкоштовно в електронній формі через ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ. Надання Електронної послуги із залученням постачальників послуг проміжного характеру здійснюється відповідно до правил користування послугами таких постачальників.
1.14. «Форс-мажор» — терористичні акти, війни, оголошені та неоголошені, блокади, повстання, заворушення, епідемії, зсуви, землетруси, повені, вибухи та інші раптові зовнішні події, які не залежать від волі Сторін і запобігають виконанню договору в цілому або частково, постійно або тимчасово, які впливають на належне виконання зобов’язань, і яким ані Продавець, ані Клієнт не могли запобігти або протидіяти, і які вони не могли обґрунтовано передбачити.
1.15. «Робочі дні» — дні тижня з понеділка по п’ятницю, за винятком днів державних свят на території України.
1.16. «Положення» — ці положення.
2.      Ці Положення регулюють правила і умови використання ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ. Клієнт має вільний доступ до Положень на веб-сайті https://shop.zepter.ua/
3.      Умовою використання ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ є ознайомлення з цими Положеннями і добровільне прийняття Клієнтом їх умов. Прийняття умов Положень відбувається під час реєстрації у ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ або — в разі, якщо Клієнт вибирає можливість здійснювати покупки без реєстрації — під час розміщення Замовлення.
II.     ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ В ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ
4.      В ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ доступні такі електронні послуги:
4.1.    Реєстраційна форма — електронна форма, розміщена Продавцем у ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, яка визначає дані, необхідні для ідентифікації та реєстрації Клієнта в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, та способи безпосереднього зв’язку, заповнення якої суб’єктом, зацікавленим у реєстрації в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, і відправлення її Продавцю є необхідною умовою реєстрації Клієнта в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ і початку роботи з електронним Обліковим записом; (інтерактивна форма доступна на веб-сайті ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ).
4.2.         Обліковий запис — набір ресурсів в інформаційній системі Продавця, позначений індивідуальним ім’ям (логін, тобто адреса електронної пошти або номер телефону) і паролем, наданими Клієнтом, в якому зберігаються дані, надані Клієнтом, та інформація про укладені договорів купівлі-продажу. Використання Облікового запису Клієнтом починається відразу після реєстрації Клієнта в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ. В електронному Обліковому записі Клієнт може використовувати такі функції: зміна пароля, історія перегляду за Договорами купівлі-продажу із зазначенням детальної інформації про такий Договір купівлі-продажу і його фактичний статус, можливість оплати за Договором купівлі-продажу і зміни форми оплати (якщо він не був попередньо оплачений), видалення Облікового запису (відмова від Облікового запису), надання або скасування дозволу на обробку персональних даних. Використовуючи інструменти, що надаються в Обліковому записі, Клієнт може також самостійно змінити свої адресні дані. Для внесення змін до інших даних Клієнту слід зв’язатися з Продавцем в електронній формі за адресою:  webshop@zepter.ua
4.3.         Форма замовлення — інтерактивна форма, доступна в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, яка дозволяє розміщення Замовлення шляхом додавання Продукції до електронного кошика, надаючи дані, необхідні для реалізації Договору купівлі-продажу, а також визначення умов цього Договору, включаючи способи доставки і оплати. Використання Клієнтом Електронної послуги «Форма замовлення» починається з додавання першого Виробу до електронного кошику. Розміщення Замовлення відбувається після того, як Клієнт виконає такі дії у такій послідовності: (1) заповнення Форми замовлення і (2) натискання на кнопку «Замовлення і оплата» після заповнення Форми замовлення. Поки Клієнт не підтвердить Замовлення, натиснувши на кнопку, згадану вище, у Форму замовлення можна внести окремі зміни (інтерактивна форма доступна на веб-сайті ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ).
5.       Електронна послуга «Реєстраційна форма» надається без додаткових витрат для Клієнта, має одноразовий характер і закінчується в момент відкриття Облікового запису Клієнта або в момент дострокового переривання процесу реєстрації Клієнтом.
6.       Споживач не має права відмовитися від Договору про надання Електронної послуги «Реєстраційна форма», якщо ця послуга була повністю надана Продавцем. Відправляючи Реєстраційну форму Продавцеві відповідно до пункту 19.1, Споживач надає дозвіл Продавцю на надання Електронної послуги «Реєстраційна форма».
7.       Електронна послуга Облікового запису надається без додаткових витрат для Клієнта і на невизначений період часу. Клієнт має можливість у будь-який момент і без пояснення причин видалити Обліковий запис (відмовитися від Облікового запису), що дорівнює розірванню Клієнтом Договору про надання Електронної послуги Облікового запису.
8.       Продавець має право негайно розірвати договір про надання Електронної послуги Облікового запису в разі відвертого порушення Клієнтом умов цих Положень, тобто в разі надання Клієнтом неправдивих даних або персональних даних іншої особи, надання незаконного змісту, що порушує загальноприйняті соціальні норми або викликає порушення роботи або перевантаження інформаційно-комунікаційної системи, а також у разі розміщення великої кількості Замовлень і постійного ухилення від їх оплати.
9.       Споживач має право відмовитися від Договору про надання електронного Облікового запису без пояснення причин протягом 14 днів з дня укладення зазначеного договору, тобто з дня реєстрації у ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ відповідно до пункту 19 нижче. Для того, щоб скористатися вказаним вище правом на відмову, Споживач повинен відправити заяву про відмову на адресу Продавця ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», вказану у пункті 1.4. Положення, у зазначений вище строк з поміткою «Відмова» на конверті — з єдиною метою полегшення процедури відмови. У разі надання такої можливості Продавцем, Споживач також має право відмовитися від Договору про надання електронного Облікового запису за допомогою електронних засобів. Для цього достатньо відправити заяву до закінчення строку його дії.
10.   Споживач може використовувати шаблон номер 1 нижче, але це не є обов’язковим.
11.   Електронна послуга «Форма замовлення» надається без додаткових витрат для Клієнта, має одноразовий характер і закінчується в момент відправки Форми замовлення Клієнтом відповідно до пункту 27.1 нижче або в момент раннього припинення Клієнтом розміщення Замовлення через цю форму.
12.   Споживач не має права відмовитися від Договору про надання Електронної послуги Форми замовлення, якщо ця послуга була повністю надана Продавцем. Натиснувши кнопку «Замовлення і оплата», Споживач дає дозвіл на надання Продавцем Електронної послуги Форми замовлення.
13.   Продавець зобов’язаний належним чином надавати електронні послуги і несе відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання у всіх випадках, окрім невиконання або неналежного виконання електронних Послуг, які є результатом дії обставин непереборної сили.
14.   Скарги, пов’язані з наданням електронних Послуг Клієнтом, Продавець може подати в письмовій формі за адресою Продавця ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», вказану у пункті 1.4. Положення,  або в електронній формі на адресу електронної пошти:  webshop@zepter.ua .
15.   При поданні скарги Клієнту рекомендується вказати ім’я та прізвище або назву компанії і контактну інформацію, а також опис і причину скарги. Вимоги, зазначені вище, є лише рекомендаційними; їх недотримання — у випадку Споживача — ніяк не вплине на розгляд поданої скарги.
16.   Продавець зобов’язаний розглянути скаргу протягом 14 днів з моменту отримання заяви.
III.   ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯОМ
17.   Для того, щоб скористатися послугами ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ, Клієнт повинен мати в своєму розпорядженні:
17.1. Інтернет-браузер, який підтримує протокол SSL (криптографічний протокол);
17.2. Доступ до мережі Інтернет;
17.3. Обліковий запис електронної пошти — адресу електронної пошти.
18.   Використання ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ відбувається через:
18.1.  Реєстрацію в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ відповідно до процедури, описаної у пунктах 19-22 нижче – кнопка «Реєструватися»;
18.2.  З використанням електронного Облікового запису – кнопка «Увійти»;
18.3. Розміщуючи Замовлення в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ з використанням Форми замовлення – кнопка «Продовжити без входу в систему».
19.   Реєстрація в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ відбувається під час реєстрації після виконання зазначених нижче послідовних дій:
19.1. Відправка Клієнтом заповненої Реєстраційної форми з використанням засобів, що надаються в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, належним чином і відповідно до фактичних обставин;
19.2. Відправка запиту на підтвердження реєстраційної заявки шляхом натискання на посиланні, розміщеному в електронній пошті Клієнта Продавцем;
19.3. Підтвердження реєстрації Клієнта Продавцем у формі об’яви, розміщеної на веб-сайті, на який Клієнт буде перенаправлений після натискання на посилання, яке згадується в пункті 19.2.
20.   З моменту підтвердження, яке згадується в пункті 19.3, Клієнт стає зареєстрованим у ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, що дорівнює можливості використання електронного Облікового запису. Клієнт отримує на електронну пошту, вказану в Реєстраційній формі, підтвердження укладеного Договору про надання електронного Облікового запису, що містить інформацію, необхідну за законодавством України. Підтвердження складається з визначення основних особливостей послуги та інструкції щодо права Споживача на відмову від Договору про надання електронного Облікового запису протягом 14 днів з дня укладання Договору про надання електронного Облікового запису і зафіксоване на надійному носії в формі захищеного PDF-файлу. Ця інформація є підтвердженням укладання Договору про надання електронного Облікового запису і може бути змінена тільки у випадку чіткої домовленості про це між Клієнтом і Продавцем.
21.   Клієнт зі статусом підприємця з юридичною адресою зареєструватися в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ може тільки після заповнення Реєстраційної форми з наданням свого ідентифікаційного номеру платника ПДВ (або номеру реєстрації платника податків для неплатників ПДВ) в графі «Податковий код» реєстраційної форми.
22.   Відправка Реєстраційної форми, в якій Клієнт раніше позначив необхідне поле, що підтверджує, що він ознайомився з Положеннями, дорівнює:
22.1. Заяві Клієнта про те, що він ознайомився зі змістом Положень і повністю приймає і зобов’язується їх дотримуватися;
22.2. Наданню дозволу на обробку необхідних персональних даних, що розміщуються в Реєстраційній формі з метою, пов’язаною з використанням Облікового запису і — в разі розміщення Замовлень з використанням Облікового запису — з метою, пов’язаною з реалізацією Договору купівлі-продажу, в тому числі суб’єктів, за сприяння яких Продавець виконує Договори купівлі-продажу, а також з метою реалізації юридично обґрунтованих цілей Продавця;
22.3. Заяві Клієнта про те, що вся інформація і дані, наведені ним під час реєстрації, є вірними і в разі їх зміни будуть негайно оновлені.
23.   Якщо у Реєстраційній формі були позначені також необов’язкові поля, відправка Реєстраційної форми дорівнює:
23.1. Наданню Клієнтом дозволу на обробку персональних даних, розміщених у Реєстраційній формі, Продавцю для цілей маркетингу продукції та послуг Продавця;
23.2. Наданню дозволу Клієнтом на отримання комерційної інформації про продукцію та послуги Продавця на електронну пошту, вказану Клієнтом у Реєстраційній формі;
23.3. Наданню дозволу Клієнтом на використання його даних, зазначених у Реєстраційній формі, для того, щоб вести прямі маркетингові дії по відношенню до нього за допомогою автоматичних систем сповіщення (напр., електронною поштою, SMS-повідомленнями, відправленими без безпосередньої участі людини) і за допомогою телекомунікаційних пристроїв (напр. телефон, комп’ютер).
24.   Продавець залишає за собою право перевіряти змінені дані або дані, надані Клієнтом у Реєстраційній формі. Продавець може відмовитися від укладання Договору про надання електронного Облікового запису в разі хибного заповнення Реєстраційної форми, особливо при наданні в цій формі неправдивих, неповних даних або даних іншої особи. В разі відмови від укладання Договору про надання електронного Облікового запису, Продавець негайно повідомляє Клієнта про зазначене вище в електронній формі за адресою електронної пошти, вказаної в Реєстраційній формі. У разі, якщо Клієнт дає неправдиві, неповні дані або дані іншої особи в процесі зміни даних, Продавець може відмовитися від Договору про надання електронного Облікового запису в спосіб, описаний в пункті 8, про що Клієнт буде проінформований за вказаною адресою електронної пошти.
25.   У разі, якщо Клієнт вибирає спосіб робити покупки за допомогою електронного Облікового запису, Клієнт автоматично перенаправляється на Форму замовлення після входу в систему.
26.   У разі, якщо Клієнт обирає спосіб робити покупки без реєстрації, після натискання на кнопку «Продовжити без входу в систему» Клієнт автоматично перенаправляється на Форму замовлення.
 
IV.  УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
27.   З метою укладання Договору купівлі-продажу відбуваються такі події:
27.1. Відправлення Форми замовлення Клієнтом з використанням засобів, що надаються в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, заповненої належним чином і відповідно до фактичних обставин, які Клієнт підтверджує до розміщення, натиснувши на кнопку «Замовлення  і оплата», що являє собою пропозицію про укладання Договору купівлі-продажу Продавцю відповідно до умов цих Положень;
27.2. Підтвердження прийняття пропозиції Продавцем, яке відправляється електронною поштою, зазначеною Клієнтом, після натискання на кнопку «Замовлення і оплата».
28.   З моменту підтвердження, який згадується в пункті 27.2, справа доходить, за умови дотримання пункту 32, до укладання Договору купівлі-продажу. Клієнт отримує зазначене вище підтвердження, яке містить інформацію, що вимагається згідно із законодавством України, про основні особливості послуги та інструкцію про право Споживача на відмову від договору протягом 14 днів з дня отримання Продукції. Підтвердження зафіксоване на надійному носії у формі захищеного PDF файлу. Вищезгадана інформація є підтвердженням укладання Договору купівлі-продажу і може бути змінена тільки у випадку чіткої домовленості про це між Клієнтом і Продавцем.
29.   У разі розміщення Замовлення Клієнтом зі статусом підприємця, який заповнив Форму замовлення або раніше — при реєстрації у ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ — Реєстраційну форму, для перевірки індивідуального номеру платника ПДВ необхідно Клієнту вислати Продавцю на електронну адресу webshop@zepter.ua копії оригіналів відповідних підтверджуючих документів. Придбання таким Клієнтом Продукції можливо тільки в разі позитивного результату перевірки номера платника ПДВ.
30.   Відправка Форми замовлення, в якій Клієнт раніше позначив необхідне поле, що підтверджує його ознайомлення з Положеннями, дорівнює:
30.1. Заяві Клієнта, що він ознайомився зі змістом Положень, і що він повністю приймає їх і обіцяє їх дотримуватися;
30.2. Наданню дозволу на обробку необхідних персональних даних, розміщених Клієнтом у Формі замовлення Продавцю для цілей реалізації Договору купівлі-продажу, в тому числі даних суб’єктів, за сприяння яких Продавець виконує Договір купівлі-продажу, а також для реалізації юридично обґрунтованих цілей Продавця.
30.3. Заяві Клієнта про те, що вся інформація і дані, наведені ним під час розміщення Замовлення, є правдивими.
31.   Коментарі до Замовлення, додані Клієнтом у Формі замовлення, не є обов’язковими до виконання для Продавця, однак Продавець візьме їх до уваги, з огляду на свої можливості.
32.   Продавець залишає за собою право перевіряти дані, надані Клієнтом у Формі замовлення. Продавець може відмовитися від укладання Договору купівлі-продажу в разі хибного заповнення Форми замовлення, особливо при наданні в цій Формі неправдивих, неповних даних або даних іншої особи. У разі відмови від укладання Договору купівлі-продажу, Продавець негайно повідомляє Клієнта про зазначене вище в електронній формі за адресою електронної пошти, вказаної в Формі замовлення, а в разі використання Клієнтом електронного Облікового запису — також за допомогою цього Облікового запису.
33.   У разі, якщо Клієнт додасть більшу кількість Продукції до електронного кошика, ніж фактично є в наявності в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, Продавець негайно інформує про це Клієнта, не пізніше, ніж у момент підтвердження Клієнтом розміщеного Замовлення натисканням на кнопку «Замовлення і оплата». У цьому випадку в розміщеному Замовленні Клієнт зможе зменшити кількість Продукції до кількості, яка насправді є в наявності в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, або відмовитися від покупки Продукції.
34.   Замовлення можна розмістити протягом усього дня. У разі розміщення Замовлення в суботу, неділю або дні державних свят, виконання умов договору, пов’язаних з реалізацією Договору купівлі-продажу, почнеться в перший робочий день після вказаних вище днів.
35.   Клієнт отримує інформацію про фактичний стан Договору купівлі-продажу на зазначену електронну адресу, а Клієнт, який використовує електронний Обліковий запис — також через цей Обліковий запис.
 
V.     ОПЛАТА ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ
36.   Відпускну ціну замовлення можливо сплатити одноразово (100% оплата) на основі інформації, вказаній у  Формі замовлення або оплатити частинами  (покупка в розстрочку), проте діючі умови договору потрібно обов’язково узгодити  з представником відділу обслуговування клієнтів Продавця по телефону (044) 501 94 15. Доставка товару можлива тільки після 100%-ї оплати замовлення.
36.1. Оплату можливо проводити:
36.1.1.Звичайним платежем на банківські реквізити Продавця (в установах банків або використовуючи системи інтернет-банкінгу):
 
ПриватБанк:
Отримувач                                       ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА»
Код  ЄДРПОУ                                   20056698
МФО банку                                      380269
Розрахунковий рахунок               26000056200794
Призначення платежу                  094;ЗаказНо;ПІБ
 
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль":
Отримувач                                       ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА»
Код  ЄДРПОУ                                   20056698
МФО банку                                      380805
Розрахунковий рахунок               26007427963
Призначення платежу                  094;ЗаказНо;ПІБ
 
ЗаказНо – номер інтернет заказу
ПІБ – Прізвище, ім’я, по батькові Покупця
 
36.1.2.  Спрощено, вибравши назву компанії «Цептер», в терміналах самообслуговування ПриватБанку та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", а також через інтернет-банкінг Приватбанку  https://www.privat24.ua/.  Для покупців, які не є співробітниками або презентантами компанії, замість шифру або номера співробітника/презентанта, потрібно ввести 000000  (шість нулів).
 
36.1.3.  Використовуючи спеціалізований сервіс  на www.portmone.com , вибравши іконку «Zepter  (оплата замовлень)» в розділі «Всі сервіси / Дистрибуція». Комісію в даному випадку сплачує Продавець.
 
36.1.4.  Сплативши накладним платежем при отриманні товару. Клієнт може оплатити замовлення представнику кур’єрської служби Продавця. Такий сервіс потрібно замовити через представника відділу обслуговування клієнтів Продавця по телефону (044) 501 94 15.
 
 
VI.  ДОСТАВКА І ВИДАЧА ПРОДУКЦІЇ
37.   Із збереженням умов пункту 41 нижче, доставка Продукції, що купується, здійснюється на території України (за виключенням територій, що знаходяться поза зоною контролю органів Української влади) і проводиться за адресою доставки, вказаній в Формі замовлення, тільки  через представника кур’єрської служби Продавця (наприклад, ТОВ «ТММ Експрес» Описание: cid:image002.png@01D1AC5A.26C9F9A0  ) в термін до 7 днів з дня прийняття платежу оператором електронних платежів.
38.   Відпускна ціна — це загальна Ціна Продукції  — із збереженням умов пункту 39 нижче — разом із витратами на доставку. Фактична вартість доставки вказується в процесі розміщення Замовлення Клієнтом через зазначення вищевказаних витрат.
39.    Якщо загальна вартість Продукції, доданої до електронного кошика, дорівнює або перевищує 1500 грн., то вартість доставки включена в Ціну Продукції — Відпускну ціну. У випадку, якщо загальна Ціна Продукції в електронному кошику менше 1500 грн., то доставка відбувається за рахунок Клієнта, а Відпускна ціна включає загальну Ціну Продукції плюс вартість доставки 70 грн., включаючи ПДВ.
40.   Клієнт підтверджує доставку продукції товару в товарній накладній, що передається представником кур’єрської служби Продавця.  До підтвердження доставки вантажу Клієнт повинен перевірити, чи вантаж не пошкоджений, а потім підписати накладну; також рекомендується перевіряти вміст вантажу. У випадку виявлення пошкодження Продукції або невідповідності кількості Замовлення, необхідно діяти відповідно до положень розділу IX «Скарги та гарантії». Разом із Продукцією Продавець наддасть Клієнту всі необхідні документи.
41.   Доставка Продукції здійснюється тільки в межах території, на якій Клієнт має місце проживання або зареєстроване місцезнаходження.
42.   Доставка Продукції здійснюється тільки в робочі дні з 09:00 до 18:00.
43.   За домовленістю  Клієнта  з кур’єрською службою можлива доставка з 18:00 до 20:00, в суботу з 9:00 до 14:00.
44.   У разі придбання пристрою для очищення води, установка пристрою здійснюється місцевим технічним спеціалістом Продавця після узгодження умов установки з Клієнтом.
 
VII.   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
45.   Продавець зобов’язується докладати всіх зусиль, щоб надати послуги на найвищому рівні, а також зобов’язується зберігати листування в секреті і вживати заходів, які тримають сервер у безпеці від доступу сторонніх суб’єктів.
46.   Продавець зобов’язується захищати персональні дані відповідно до чинних положень, зокрема закону «Про захист персональних даних».
47.   Продавець залишає за собою право тимчасового відключення мережевого сервера для цілей консервації або актуалізації даних, під час чого неможливість скористатися послугами ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ з технічних причин не перевищуватиме 24 години за один раз і не буде відбуватися частіше, ніж раз на місяць.
48.   Клієнт зобов’язаний користуватися послугами ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ відповідно до чинного законодавства та умов цих Положень, зокрема, не надавати будь-яку інформацію чи матеріали, зміст яких є незаконним, таким, що порушує загальноприйняті соціальні норми або спричиняє несправність у роботі чи перевантажує інформаційно-комунікаційні системи на сайті ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ.
49.   Продавець не бере на себе відповідальність за:
49.1. Відсутність можливості користування ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯМ як наслідок дії обставин непереборної сили;
49.2. Використання Клієнтом ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ або електронного Облікового запису незаконним або несумісним з умовами цих Положень чином, або за будь-які наслідки, які виникають у результаті такого використання;
49.3. Надання Клієнтом адреси електронної пошти, номеру телефону або пароля, який він використовує для входу в систему, третім особам;
49.4. Надання пароля і особистих даних уповноваженій особі на підставі відповідних положень закону;
49.5. Відсутність передачі або швидкості передачі даних, які виникають у результаті технічних обмежень зі сторони Клієнта;
50.   У разі, якщо Клієнт не пам’ятає пароль для доступу до Облікового запису, він повинен скористатися процедурою нагадування пароля, яка є в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ.
51.   У разі, якщо Клієнт втрачає пароль для доступу до Облікового запису або дізнається про несанкціонований доступ до Облікового запису, він повинен негайно повідомити про це Продавця на електронну пошту webshop@zepter.ua. Застереження вступає в силу з моменту його отримання Продавцем таким чином, яким він міг би ознайомитися з його змістом. До того моменту, поки Продавець не отримає застереження, Продавець не бере на себе відповідальність за будь-яку несанкціоновану дію, яка стала результатом використання Облікового запису третьою стороною із застосуванням втраченого пароля Клієнта. У разі відсутності виключення відповідно до першого речення вище, Продавець не бере на себе відповідальність за збитки, які зазнав Клієнт через такі дії, крім збитків у результаті умисної провини або грубої недбалості Продавця.
52.   У разі застереження, яке згадується в пункті 51 вище, Продавець блокує Обліковий запис і починає процедуру уточнення, під час якої він робить перевірку активних дій в Обліковому записі, зроблених після повідомлення про застереження. Продавець негайно інформує Клієнта про результати зазначеної вище процедури в електронній формі за адресою електронної пошти Клієнта.
VIII.   ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
53.   Володільцем персональних даних є Продавець.
54.   Персональні дані надаються Клієнтом добровільно та збираються Продавцем з метою, зазначеною в пунктах 22.2, 23 і 30.2, однак надання необхідних для Продавця персональних даних обов’язково для виконання Договору купівлі-продажу і з метою використання електронного Облікового запису.
55.   Продавець заявляє, що Клієнт, який надає свої персональні дані Продавцю, має право перевірити свої персональні дані та змінити їх, а також контролювати їх обробку, зокрема: попросити заповнити, оновити, виправити персональні дані, тимчасово або зовсім призупинити їх обробку або видалення, якщо вони є неповними, помилковими, або їх збирання порушило закон, або вони непотрібні для реалізації мети, для якої вони були зібрані. У випадку, якщо Продавець обробляє персональні дані Клієнта з законодавчо виправданою метою, Клієнт має право подати письмову вмотивовану вимогу припинити обробку його персональних даних, з огляду на його особливу ситуацію, а в разі, якщо метою обробки є маркетингові цілі, Клієнт має право на подачу відмови від такої обробки.
56.   Клієнт має право в будь-який час відкликати дозволи, згадані в пункті 23. Клієнт може анулювати дозволи за допомогою засобів, наявних в Обліковому записі, а також — в разі дозволів, зазначених у пунктах 23.2, 23.3 — за допомогою засобів, що знаходяться в електронній кореспонденції, отриманій від Продавця.
57.   Крім того, Клієнт має право в будь-який час анулювати дозвіл, зазначений у пункті 22.2 вище, і це буде дорівнювати відмові від Договору про надання електронного Облікового запису, а також відсутності можливості подальшого використання Клієнтом Облікового запису. Клієнт може скасувати дозвіл за допомогою інструментів, що знаходяться в Обліковому записі.
58.   У разі, якщо Клієнт має статус Споживача, він має права на подальший захист його персональних даних відповідно до норм законодавства України, зокрема відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», текст якого знаходиться за посиланням   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
 
IX.   СКАРГИ ТА ГАРАНТІЯ
59.   Продавець зобов’язується поставити Клієнту Продукцію без дефектів. Відповідно до положень цивільного законодавства, що стосуються обов’язкових гарантій, Продавець несе відповідальність перед Клієнтом, якщо продана Продукція має дефекти.
60.   Крім того, Продавець (Гарант) дає гарантію, протягом дії якої він забезпечує гарну якість і належне функціонування Продукції, яку він продає, з урахуванням виключення Продукції або її частин, зазначених у Гарантійному зобов’язанні. Зі змістом Гарантійного зобов’язання  можна ознайомитися у відповідному розділі ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ.
 

 1. У разі виявлення дефектів придбаних товарів у гарантійний період або в період відповідальності Продавця за обов’язковою гарантією, Клієнт повинен  пред’явити свою вимогу  (оформити скаргу) в одному  з пунктів обслуговування, наявних у місці його проживання або юридичної адреси (із переліком офісів можна ознайомитися на веб-сайтах Продавця), або  у разі відсутності пунктів обслуговування в місці його проживання — в одному з пунктів обслуговування Продавця (із переліком офісів Продавця із зазначенням пунктів обслуговування можна ознайомитися на сайтах Продавця, за номером телефону відділу обслуговування клієнтів або в електронній формі за адресою електронної пошти : webshop@zepter.ua ).
 
 1. Для того, щоб почати процедуру розгляду вимоги, Клієнт може використовувати форму скарги, яка оформлюється відповідно до шаблону, доступного в пунктах обслуговування Продавця. У разі, якщо Клієнт не використовує такий шаблон, Клієнту рекомендовано сформувати заявку на скаргу таким чином, щоб Продавець мав можливість розглянути скаргу. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, — в разі Споживача — наведені виключно як рекомендація, і їх недотримання не впливає на дійсність поданої скарги. Клієнт має змогу доставити дефектну Продукцію: (і) до найближчого пункту обслуговування, якщо він наявний у його місці знаходження; (іі) до найближчого пункту обслуговування Продавця — в разі відсутності пунктів обслуговування в його місці знаходження; (ііі) відправити її за допомогою кур’єрської доставки безпосередньо на адресу пункту обслуговування  або  в Центральний сервісний центр Продавця, після попереднього телефонного погодження з Продавцем.
 
 1. Після вирішення скарги Клієнт зобов’язаний отримати товар (доставка за рахунок Продавця) не пізніше ніж 14 днів з моменту отримання першого прохання забрати товар, одержаного від Продавця відповідно до обраного способу зв’язку, визначеного під час подання скарги.
 
 1. Продавець зобов’язаний проінформувати Замовника про відмову від задоволення скарги впродовж 14 днів з моменту отримання заяви-скарги. У разі, якщо Продавець вважає скаргу Клієнта обґрунтованою, граничний термін для розгляду скарги становить 14 днів з дати надання товару, про який йдеться в скарзі, в розпорядження Продавця, за умови, що Сторони не домовляться про інший належний строк, який не завдає надмірної незручності Клієнту.
 
X.      ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
65.   Споживач має право відмовитися від Договору купівлі-продажу без пояснення причин протягом 14 днів з дня отримання Продукції. Для того, щоб здійснити таке право на відмову, Споживач повинен надіслати заяву про відмову на адресу: ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», 01042, а/с 8, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, у зазначений вище строк з поміткою «Відмова» на конверті — однак тільки з метою полегшення процедури відмови. У разі надання такої можливості Продавцем, Споживач також має право відмовитися від Договору купівлі-продажу за допомогою електронних засобів. Для цього достатньо відправити заяву до закінчення строку його дії.
66.   Споживач може використовувати шаблон № 2 нижче, але це не є обов’язковим.
67.   Право відмови від Договору купівлі-продажу не розповсюджується на Споживача щодо Договорів купівлі-продажу, предметами яких є Продукція, що поставляється в герметичній упаковці (напр., кава, косметика, харчові добавки), якщо упаковка була відкрита після доставки Продукції, а також якщо з гігієнічних міркувань або з міркувань охорони здоров’я цю Продукцію не можна повернути після відкриття упаковки.
XI.   ПОВЕРНЕННЯ
68.   При укладанні Договору дистанційно, Споживач має право відмовитися від Договору без пояснення причин протягом 14 днів з дня отримання товару. Для того, щоб здійснити право відмовитися від Договору, Споживач повинен надіслати повідомлення про відмову на адресу зареєстрованого офісу Продавця протягом строку, зазначеного вище, з поміткою «Відмова» на конверті — це необхідно тільки для полегшення процедури відмови. Для розгляду зазначеного обмеження за часом, повідомлення повинно бути направлено до закінчення зазначеного строку;
69.  Споживач може використовувати форму зразка, наведену нижче, проте це не є обов’язковим;
70.  Споживач не має права відмовитися від дистанційного Договору в разі договорів, предметом яких є товари, що поставляються в герметичній упаковці (наприклад, кава, косметика або біологічно активні добавки), якщо упаковка була відкрита після доставки товарів, або якщо з гігієнічних причин або міркувань захисту здоров’я такій товар не може бути повернутий після відкриття (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №172, текст якої знаходиться за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/172-94-%D0%BF та інших нормативно-правових актів);
71.  У випадку, якщо Споживач здійснює своє законне право на відмову від Договору, Сторони зобов’язуються взаємно повернути отримане впродовж  14 днів від дати, на яку Продавець отримав повідомлення про відмову. Споживач зобов’язаний повернути товар Продавцю за свій рахунок і, в разі товару, зазначеному в пункті 7.3. вище, Споживач зобов’язаний повернути його в герметичній упаковці. Продавець може почекати з поверненням або до (і) отримання поверненого товару, або (іі) до тих пір, поки Споживач не надасть доказ відправки його назад;
72.  Продавець зобов’язаний повернути сплачені кошти Споживачу безготівковим шляхом на вказані ним/нею банківські реквізити. 


XI.   РОЗГЛЯД СКАРГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОБОТОЮ ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ
73.   Клієнт може подати письмові скарги, пов’язані з роботою ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ, на адресу Продавця: ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», вказаній  у розділі 1.4. Положення, або в електронній формі на адресу електронної пошти: webshop@zepter.ua.
74.   При поданні скарги Клієнту рекомендовано вказати ім’я та прізвище або інформацію про компанію та контактну інформацію, а також опис і причину скарги. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, мають виключно рекомендаційний характер, і їх недотримання не вплине на розгляд поданої скарги.
75.   Продавець зобов’язаний врегулювати скаргу протягом 14 днів з моменту отримання скарги.
 
XII.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
76.   Продавець залишає за собою право на зміну Положення у разі зміни норм закону або для поліпшення роботи ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ, а також для захисту прав Клієнта і запобігання зловживань.
77.   Всі зміни до Положення вступають у силу за умов, описаних у пунктах 78 і 79 нижче.
78.   Продавець публікує нове Положення на веб-сайті ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ, і воно набуває чинності через 14 днів з дня його розміщення. Клієнти, які реєструються в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ в період між публікацією нового Положення та набуття ним чинності, будуть зобов’язані — в процесі реєстрації — ознайомитися і прийняти Положення, що діє на момент реєстрації, а також нове Положення.
79.   У разі, якщо Клієнти користуються електронним Обліковим записом, Продавець направляє таким Клієнтам нове Положення разом із проханням їх підтвердити в електронній формі за адресою електронної пошти, наданої Клієнтами в Реєстраційній формі. Нове Положення набуває чинності через 14 днів з дня відправки Положення Продавцем відповідно до попереднього речення. У разі неприйняття нового Положення, Клієнт зобов’язаний негайно, не пізніше 10 днів з дня їх отримання, надати заяву Продавцю за допомогою комунікативних інструментів про те, що він не дає дозвіл на нове Положення, що дорівнює відмові від Облікового запису. Ненадання заяви в строк, вказаний в попередньому реченні, вважається прийняттям нового Положення Клієнтом.
80.   Зміни Положення не стосуються Форм замовлення, які були успішно і належним чином відправлені Продавцю Клієнтами — відповідно до пункту 30.1, до вступу в силу нового Положення.
81.   Всі повідомлення, відправлені Сторонами в електронній формі, будуть відправлені на останню адресу електронної пошти, надану Стороною, відповідно до Положення.
82.   Інформація, що міститься в ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, яка стосується Продукції (разом із Цінами на Продукцію) не є торгівельною пропозицією, але є запрошенням до укладання договору. Продавець залишає за собою право змінювати асортимент Продукції, наявної у ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННІ, а також змінювати Ціни на Продукцію, при чому ці зміни не стосуються актуальних Замовлень, розміщених до їх змін.
83.   У питаннях, не передбачених цими Положеннями, застосовуються  закони та нормативно-правові акти, що діють на території України, із застереженням до Споживачів, до яких застосовуються правила, що діють на території їх місця проживання.
84.   Будь-який спір, що виходить з цього Положення або пов’язаний з ним, підлягає вирішенню в суді загальної юрисдикції за місцезнаходженням Продавця, із застереженням щодо суперечок зі Споживачами, які повинні бути вирішені судом за місцем проживання Споживача.
85.   Це Положення набуває чинності з 5 травня 2017 року.
 
 
Шаблон № 1
ЗРАЗОК ЗАЯВИ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ
ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ
(Заяву потрібно заповнити та направити в разі наміру відмовитися від Договору про надання електронного Облікового запису)
........................................................................
(Ім’я та прізвище Споживача)
 
………………………………..
(Адреса Споживача)
 
ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», 01042, а/с 8, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Цим я повідомляю про свою відмову від Договору про надання електронного Облікового запису, укладеного ……………………..
 
........................................................................
(Місце, дата)
 
 
 
Шаблон № 2
 
........................................................................
(Підпис Споживача)
 
ЗРАЗОК ЗАЯВИ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
(Будь ласка, заповніть форму і відправте її назад, тільки якщо Ви хочете відмовитися від Договору купівлі-продажу)
 
........................................................................
(Повне ім’я Споживача)
 
………………………………..
(Адреса Споживача)
 
ДП «ЦЕПТЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА», 01042, а/с 8, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Цим я повідомляю про свою відмову від Договору № ……………………….. , укладеного …………………….. (дата).
 
........................................................................
(Місце, дата)
 
........................................................................
(Підпис Споживача)
 

 

Accept

"Куки"

На цьому веб-сайті використовуються "куки", які допомагають зробити нашу присутність в Інтернеті зручною, ефективною та безпечною, наприклад, прискорення навігації на нашому веб-сайті та вимірювання частоти переглядів сторінок та загальної навігації. Файли "куки" - це невеликі текстові файли, які зберігаються у вашій комп'ютерній системі, щоб ви могли оптимально використовувати всі можливості нашого інтернет-магазину. Ми чітко зазначаємо, що деякі з цих файлів переносяться з нашого сервера у свою систему - "куки -сесії". Ці файли автоматично видаляються на жорсткому диску в кінці сеансу браузера Політика конфіденційності файлів cookie .